Friesland

Huizen in Friesland

Tussen 1954 en 1969 was op het terrein van de Wyldemerck aan de weg Balk-Koudum een kamp gevestigd, waar enkele honderden Islamitische Molukkers verbleven. Zo ontstond in Nederland het eerste islamitische dorp. In mei 1969 vertrokken de laatste bewoners van het Woonoord Wyldemerck. De gebouwen werden vervolgens verkocht en deels verplaatst of gesloopt. Ook de moskee onderging dat lot en veranderde in een opslagloods nabij Joure. Alleen het elektriciteitshuisje staat er nog.

Lees meer

In Leeuwarden en Sneek exploiteert Chris Goes met zijn zoons Chris jr. en Joop enkele pensions. De pensioneigenaar nam al vanaf 1952 Indische immigranten op. Dit gebeurde meestal via bemiddeling van de Dienst Maatschappelijk Zorg (DMZ). Lees hier het verhaal van aankomst van de familie Von Ende geschreven door historicus Henk de Vries. 

Lees meer

Van 1950 tot ‘51 was het kamp een opvangplek voor repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië, welke vervolgens in 1951 ruimte moesten maken voor Molukse ex-KNIL militairen en hun gezinnen. Zij bleven tot 1962 in het kamp wonen. Lees hier het verhaal van de familie Ripassa. 

Lees meer

De Stichting Ostoerio (Onderlinge Stichting Tot Opzet en Recreatiecentra In Oprichting), had het plan gevat om landelijk recreatiecentra op te bouwen met oecumenische grondslag. Zij exploiteerde verschillende recreatiecentra en vakantieparken in Nederland, waaronder vakantiepark de Holle Poarte in Makkum. Lees hier de ervaringen van Dolly Huliselan en Jim Rahakbauw. 

Lees meer

Het schip 'Alve Marren', dat op het droge lag aan de boorden van de Langweerder Wielen, bood samen met nog twee tjalken plaats aan 36 volwassenen en kinderen. Het pension heeft niet lang dienst gedaan. Een journalist had onterecht paniek gezaaid door te melden dat er TBC was uitgebroken aan boord. Het schip werd ontruimd en hoewel de melding loos alarm bleek werd het daarna niet meer gebruikt.

Lees meer