Huize Persinggahan - Den Haag

Over Pension Persinggahan

Pension Persinggahan werd opgericht in 1918-1919 vanuit de Koninklijke Vereniging Oost en West en diende als tehuis en advies-en uitzendbureau voor Indonesische bedienden van Nederlandse kolonialen/Indo-Europeanen. De vertaling van de naam is ‘tijdelijk verblijf’ of ‘pleisterplaats’. 

Het pension was een plek waar Indische personeelsleden tijdelijk toevlucht konden vinden. Tijdens het koloniale tijdperk in Indië reisden veel indische vrouwen als ‘baboe’ of ‘kokkie’ met zogenoemde verlofgangers mee naar Nederland, soms zelfs echtparen of hele gezinnen die in dienst waren van repatrianten. Zij werden na aankomst in Nederland soms slecht behandeld of ontslagen en konden dan toevlucht zoeken in pensions als 'Persinggahan'. 

Hier konden ze dan tegen betaling of op kosten van het pension, in geval van een noodsituatie, onderdak vinden. In het tehuis was een bureau gevestigd dat kosteloos bemiddelde bij verkrijgen en aanbieden van Indonesisch personeel. 'Persinggahan' fungeerde ook als ontmoetingscentrum, regelmatig was er zang en dans, terwijl er ook slametans werden gehouden. Het tehuis is destijds geroemd als een succesvol initiatief dat in sociaal opzicht een grote functie vervulde voor het voormalige huispersoneel. 

Foto Haags Gemeentearchief